Jóga Sádhana, Pardubice

Jóga Sádhana, Pardubice


Poslání: praxe tradičních jógových technik, duševní zdraví, rozvíjení sebereflexe, zlepšování sociálních a ekologických vztahů. Osvěta veřejnosti, kurzy jógové praxe, filozofie, psychologie a jógových technik. Zlepšení obecného zdraví , zvýšení etické i spirituální úrovně společnosti.

Činnost:   Členové věnují úsilí odborné činnosti; cvičením a sebezkušeností získávají hlubší znalost jógové teorie i praxe, psychohygieny a relaxace, účastní se jiných odborných kursů a seminářů obdobného zaměření.

Organizace pořádá pro zájemce z řad široké veřejnosti výukové kurzy s jógovou, rekondiční a relaxační náplní včetně psychohygieny a zážitkových cvičení. Účast v kurzech není limitována věkem či zdravotními obtížemi. Pro veřejnost se dále pořádají přednášky, workshopy, pří. další osvětová činnost.

Vedoucí skupiny:
Jaroslav Svoboda
Členové:
Petr Bandžuch
Marek Cibere
Naděžda Heinrichová
Soňa Skokanová
Růžena Vodičková

www. stránky: http://joga-sadhana.cz/
kontakt: e-mal: joga.sadhana@seznam.cz  tel.: 605 920 072
adresa:
JSP
Marek Cibere
Veská 109
Sezemice
53304