Čestní členové

Čestní členové SUJ

Eduard Tomáš (25. 11. 1908 – 26. 5. 2002)
Narodil se 25. listopadu 1908 v polském Přemyšlu českým rodičům, s nimiž žil v několika evropských zemích. Po skončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy působil v různých úřadech až do roku 1955, kdy byl komunistickým režimem přeložen k manuální práci. Duchovní obzor se mu otevřel prostřednictvím knih a také po setkání s význačnými duchovními učiteli, např. P. Bruntonem, F. Drtikolem aj. Značný vliv na jeho vnitřní vývoj měla jeho žena Míla, s níž spolupracuje dodnes. Jeho jméno je známo ve spojení s řadou děl s duchovní tematikou: Milarepa, 999 otázek a odpovědí na cestě Poznání, 108 meditací, Metafyzické příběhy, Jóga pozornosti, Úvod do integrální jógy, Umění klidu mysli, Jóga velikého symbolu, Tajné nauky Tibetu. Je i autorem knihy Cestami sebepoznání, která se stala předlohou pro rozhlasový cyklus, a knihy memoárů Paměti mystika, podle níž byl Českou televizí odvysílán patnáctidílný stejnojmenný seriál. E. Tomáš rovněž natočil na audiokazety řadu spirituálních promluv.

Míla Tomášová (24. 9. 1920 – 12. 5. 2001)
Narodila se 24. září 1920 v malé české vesničce. Odlehlý kraj a časté toulky po lesích a polích jí dávaly možnost blízkého kontaktu s přírodou. Po promoci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracovala ve zdravotnických zařízeních jako mikrobioložka. Náboženskou a jógovou filozofií se zabývala od mládí. První duchovní ponoření (samádhi) zažila již ve čtyřech letech. Od tohoto zážitku stále pociťovala boží přítomnost v sobě i všude kolem. Svoje duchovní zkušenosti popsala v knihách Za čas a prostor, Třpyt prázdna, Světlo vědomí či ve sbírce mystických básní Průzračný svět. Se svým manželem Eduardem Tomášem se podílela na řadě knih a přednášek, např. na knize Praxe jógové filozofie, Po stopách zlatého věku a jiných. Je také autorkou mnoha filozofických promluv, zachycených na zvukových a audiovizuálních nosičích.

PhDr. Milada Bartoňová (6. 1. 1917 – 13. 11. 2008)
PhDr. Milada Bartoňová se narodila 6. ledna 1917 v Hodslavicích na Moravě. Absolvovala učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, poté filosofii a psychologii na Universitě Karlově a své vzdělání dále prohlubovala studiem hindštiny a sanskrtu. Pracovala jako redaktorka SPN, později metodička pro jógu v Ústředním ústavu tělesné kultury při ČSTV a v AC Sparta. V letech 1967/68 pod vedením sv.Satjánandy Sarasvatí absolvovala mezinárodní kurz jógy v ášramu Bihárské školy v Indii. O tomto období svého života řekla „Středem výuky bylo pochopení hlubinných pravd života. Když jsem se po jedenácti měsících vracela, byla jsem naplněná velikou touhou po šíření světla a pravdy“. Výjimečné osobní kvality spolu s učením, které si v Indii osvojila, z ní udělaly jednu z nejvýznamnějších učitelů jógy u nás. Věnovala se systematickému uvádění východní filosofie do praxe a vybudovala v Česku základy novodobé integrální jógy. Vychovala řadu cvičitelů a ovlivnila tisíce adeptů jógy. Vždycky učila, že jóga je vědomé spojení s nejvyšším principem Bytí. Zdůrazňovala nutnost postupnosti, očistění charakteru, odstranění ega. Jako spoluautorka se podílela na knize Od staré Indie k dnešku (1971) a na publikaci úvah a básní Světlo bdících (1998), v roce 1988 ji vyšla sbírka básní Sebekřísení a v roce 2004 kniha Jen jdu… Vzpomínky, myšlenky, vize. Zemřela ve věku 91 let dne 13. 11. 2008.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda (nar. 1943)
Paramhans svámí Mahéšvaránanda pochází z indického státu Rádžasthán. Je žákem paramhanse svámího Mádhavánandy. Do Evropy přišel v roce 1972, seznámil se s mentalitou západního člověka a jeho duchovnímu hledání otevřel cestu jógy. Propojil starodávnou jógovou tradici se svými bohatými zkušenostmi a výsledky bádání moderní vědy. Vytvořil tak integrální systém cvičení nazvaný Jóga v denním životě, terý se z Evropy rozšířil do všech částí světa.
Zejména v době komunismu byla jeho duchovní a humanitární práce velkou morální podporou pro lidi ze zemí bývalého východního bloku – Československa, Maďarska a Jugoslávie. V České republice (a dřívějším Československu) působí již více než 30 let.
Knihy a texty paramhanse svámího Mahéšvaránandy byly publikovány v mnoha jazycích (anglicky, hindsky, německy, česky, slovensky, chorvatsky, srbsky, slovinsky, maďarsky, španělsky, francouzsky a rusky).
Paramhans svámí Mahéšvaránanda si je vědom, jak naléhavá je v současném světě potřeba tolerance. Proto iniciuje mezináboženské dialogy a modlitby za světový mír. Spolu s představiteli světových náboženství a dalšími osobnostmi se zúčastňuje mezinárodních kongresů a konferencí.

RNDr. Jan Jandus (nar. 2. ledna 1945)
RNDr. Jan Jandus se narodil 2. ledna 1945 v Praze, po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty UK pracoval jako fyzik ve vývoji snímacích elektronek. V roce 1993 přešel do státní správy (daňová správa), kde pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 2009. Po rozpadu sjednocené tělovýchovy v r. 1990 založil Sdružení učitelů jógy jako profesní sdružení a živnostenské společenstvo učitelů jógy České republiky. Výrazným způsobem ovlivnil jeho strukturu a zaměření. Funkci předsedy zastával v letech 1990 – 2003 a až do r. 2007 vedl kancelář Sdružení. Zasadil se o to, aby jóga v ČR nebyla chápána jen jako jeden z druhů tělesné kultury, ale především jako svébytný kulturní fenomén s výraznými duchovními aspekty.