Ohlášení živnosti

Živnostenské společenstvo

Živnostenský zákon
Ohlášení živnosti

Ohlášení živnosti volné

Těm kdo jsou stejně jako my přesvědčeni, že jóga není sport (z toho vyplývá že není ani živností vázanou) a chtějí působit samostatně v oblasti jógy, považují za zbytečné a nevhodné působit jako „tělovýchovná služba“ nabízíme: vzor ohlášení živnosti volné. Můžete si jej stáhnout zde (pdf, 422,9 kB)

Pokud vzor pro ohlášení živnosti použijete, doplňte:
označení příjemce (to je název a adresa živnostenského úřadu)
svoje nacionále (obchodní jméno je vždy jméno a příjmení a nepovinně dodatek)
Případně upravte text pokud jste ještě žádný živnostenský list neměli
Můžete uvést den zahájení; pokud neuvedete, je den zahájení dnem ohlášení.
A ověřte si v živnostenském zákoně znění podmínek, jejichž splnění podepisujete – § 45 odst. 2 písm a) na konci (….trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4,).

Máme jedinou podmínku pro použití tohoto formuláře:
informujte nás průběžně o průběhu řízení (datum podání, vyřízeno jak atd.). Budeme informace shromažďovat a vyhodnocovat pro další jednání s úřady. Podle výsledků řízení necháme zpracovat i vzory dalších nutných podání (odvolání a p.).
Sdružení učitelů jógy ČR 

A jedna rada na závěr:
Nenechte se odbýt slovně a podání písemně vůbec nepodat.
Výbor SUJ