Živnostenský zákon

Živnostenské společenstvo

Živnostenský zákon
Ohlášení živnosti

Živnostenský zákon

Zákonem č. 356/1999 Sb. byl významně novelizován zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl doplněn nařízením vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
Obě normy ve vztahu k provozování živností (samostatnému působení) v oblasti jógy připouštějí různá stanoviska. Záměrně říkáme stanoviska a ne výklady, protože podstata celého sporu zda jóga je živností volnou nebo vázanou se redukuje na otázku zda jóga je součástí sportu a tělovýchovy nebo zda se jedná o samostatnou disciplinu.
Sdružení učitelů jógy, ve shodě s dalšími organizacemi, zastává názor, že jóga je samostatná a svébytná disciplina (viz Stanovisko dále). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy se domnívá že se jedná o sportovní disciplinu.
Obrátili jsme se s dotazem na metodické stanovisko na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako nadřízený orgán živnostenských úřadů. Náš dotaz i se stanoviskem a s odpovědí ministerstva předkládáme veřejnosti k posouzení a domníváme se že by bylo účelné k tomuto tématu otevřít diskusi.
Těšíme se na Vaše příspěvky – sujcz@volny.cz
Výbor Sdružení učitelů jógy

Korespondence
Dopis Sdružení učitelů jógy na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zde (jpg, 99.4 kB)
Příloha dopisu – Stanovisko SUJ k zařazení činnosti výuka jógy podle Živnostenského zákona zde (jpg,3221.0 kB)
Příloha dopisu – Názvy a adresy občanských sdružení zabývajících se jógou (celostátní působnost) zde (jpg, 70.6 kB)
Dopis Ministerstva průmyslu a obchodu – Zařazení činnosti výuka jógy (odpověď na dopis SUJ) zde (jpg, 93.6 kB)