Kdo jsme

Kdo jsme

Sdružení učitelů jógy bylo založeno 2.5.1990 jako profesní sdružení učitelů jógy České republiky. Je koncipováno jako zastřešující organizace pro různé názorové školy a směry jógy. Jeho členy jsou učitelé jógy bez ohledu na to kde působí, ať to jsou organizace tělovýchovy, kultury, zdravotnictví, náboženských společností a církví nebo zda působí soukromě.

Do listopadu 1989 mohla být u nás jóga legálně presentována pouze v rámci tělovýchovy jen jako zdravotně prospěšná fyzická cvičení. To se odrazilo i v názoru širší veřejnosti na jógu, která ji chápe pouze jako zdravotně tělovýchovnou a rekondiční disciplinu. V části veřejnosti je dokonce jóga mylně spojována i s technikami, které s jógou nesouvisí vůbec (jako např. léčitelství, astrologie, tai-či, reiki, alfa terapie, chození po žhavém uhlí, proutkaření …). V některých případech je používána původní jógová technika, ale vyjmutá ze souvislosti (jako např. holotropní dýchání, Sylvova metoda, autogenní trénink …).

Sdružení učitelů jógy považuje jógu za samostatnou a svébytnou disciplinu sloužící k duchovnímu rozvoji člověka. K tomu jóga využívá metod mravního sebezdokonalování, tělesných cvičení, relaxačních technik, koncentračních technik, meditací a studium literatury. Důraz klade na poznatky získané vlastní praxí. Praxe v józe je tradičně prováděna pod vedením učitele, který žákům individuálně předává vhodné techniky.