Členské příspěvky

,lenské příspěvky

 

Pracující člen 250,- Kč
Nepracující člen do 75 let (jehož jediným příjmem je důchod) 100,- Kč
Nepracující člen starší 75 let 50,- Kč
Nečlenové – cena na  jednotlivé akce 350,- Kč

Číslo účtu, kde je možné uhradit členské příspěvky: 135 449 400 6/2700

do textu uveďte jméno, příjmení a adresu.