Spřátelená sdružení

Spřátelená sdružení

Mezi poslání SUJ patří navazovat styky s obdobnými organizacemi doma i v zahraničí.